MĒRĶU UZSTĀDĪŠANAS SPĒLE

Spēle ir radīta ar nolūku atbalstīt ikvienu un īpaši jauniešus ceļā uz savu dzīves sapņu piepildījumu, mācoties formulēt mērķus un rast ceļu to sasniegšanā. Spēles laikā soli pa solim, atbildot uz atvērtiem jautājumiem, veidosies saruna, kas aizvedīs spēlētāju/-us līdz apzinātām mērķa sasniegšanas rīcības plānam. Ko dod šī spēle?

JAUNIEŠIEM - veicina atbildības uzņemšanos par savu dzīvi, ticību sev un savai spējai pārvarēt grūtības, spēcina motivāciju sasniegumiem.

IZGLĪTOTĀJIEM un VECĀKIEM - idejas sarunas struktūrai ar jaunieti par mērķiem, idejas atvērtajiem jautājumiem, kas veicina dialogu.

Var spēlēt individuāli, ar atbalsta personu (vecāku, izglītotāju, draugu u.c.), kā arī grupā. Spēles komplektā ir 56 kārtis. Spēles pamatā ir GROW koučinga modelis.

CENA: 45 EUR (LV), 60 EUR (ENG)

Mērķu uzstādīšanas spēles prototips ir sagatavots projekta Ideju rezonanse ietvaros,  finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Produkta iegādei SAZINIES AR MUMS

Papildus bezmaksas materiāli, lejuplādē šeit: 

PASTAIGA NĀKOTNĒ 

Spēle kā instruments darbā ar personīgiem mērķiem. Var spēlēt gan individuāli, gan grupā.

Produkta iegādei SAZINIES AR MUMS

EMOCIJU KĀRTIS

“Emociju kārtis” izstrādātas kā atbalsta instruments sarunas rosināšanai par sev nozīmīgu lēmumu pieņemšanu personības izaugsmē un karjers izvēlē. “Emociju kārtis” ir asociatīvi zīmējumi, kuri rosina dalīties ar savām emocijām.

Kārtis var pielāgot darbam ar dažādām vecuma grupām, tēmām grupās un individuāli. Tās īpaši noderīgas var būt profesionāļiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar karjeras konsultēšanu, atbalstu un izglītošanu (karjeras konsultantiem, jaunatnes darbiniekiem, pedagogiem utml.).

CENA: 30.00 EUR

Tehniskā informācija: 24 kartiņas ar asociatīviem zīmējumiem vienā pusē un emociju nosaukumiem otrā pusē (latviešu un angļu valodās).

Produkta iegādei SAZINIES AR MUMS

ROKASGRĀMATA

Projekts „Constellation” ir kopradīta telpa, sadarboties formālai un neformālai izglītībai, un atbalstot izglītotājus un jauniešus personīgā un profesionālā izaugsmē. Rokasgrāmata “Constellation” ir rezultāts gadu ilgam darbam starp partnerorganizācijām starptautiskā līmenī un tiešā sadarbībā ar jaunatnes darbiniekiem, pedagogiem, studentiem un jauniešiem vietējā līmenī.  Tās mērķis ir piedāvāt darbnīcas kā instrumentus jauniešu neatkarības, pašapziņu un piederības sajūtas veidošanai, lai novērstu viņu nonākšanu NEET situācijās.

Rokasgrāmata “Constellation” sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ietver informāciju par projektu un tā aktivitātēm, kā izveidot sasaisti starp formālo un neformālo mācīšanos, lai atbalstītu jauniešus, kā arī mūsu preventīvo perspektīvu, pieejas un metodes, kas ir izstrādāto darbnīcu pamatā. Rokasgrāmatas otro daļu veido darbnīcas, kas tika izstrādātas šī projekta ietvaros, lai jaunatnes darbinieki un pedagogi preventīvi varētu strādāt ar jauniešiem, attīstot viņu neatkarību, pašapziņu un piederības sajūtu.

Rokasgrāmtu lejuplādē šeit: Constellation-Rokasgramata_LV.pdf