PIEDĀVĀJAM


Pašvirzītas mācīšanās iespējas ikvienam kopienas pārstāvim vietējā un starptautiskā telpā emocionālai, intelektuālai un fiziskai izaugsmei.

Termins “pašvirzīta mācīšanās” ir tulkots no angļu valodas “self-directed learning”. Pamatlicēji šim konceptam ir pētnieks Hūls Čikāgas Universitātē, ASV (Houle, 1961).  Pašvirzīta mācīšanās ir prasme un vēlme uzņemties atbildību par savu mācīšanās procesu, izvēlēties virzienus, ko katrs vēlas izzināt vai apgūt, uzņemties atbildību savām domām un rīcību mācību procesā.

PAŠVIRZĪTA MĀCĪŠANĀS

Katrs cilvēks uzņemas atbildību par savu mācīšanās procesa plānošanu, ieviešanu un izvērtēšanu.

Pēdējos gados pašvirzīta mācīšanās ir uzplaukusi, jo aizvien vairāk formālās un neformālās izglītības iestādes un tās pārstāvji apzinās:

  • cilvēks pilnveidojas, ja pats uzņemas atbildību par savu mācīšanās procesu,
  • katra pieredze ir bagātīgs resursus, lai kaut ko iemācītos,
  • cilvēki mācās to, kas palīdz piepildīt savas dzīves izaicinājumus,
  • cilvēku iedaba ir vērsta uz problēmu risināšanu,
  • cilvēku motivē iekšēji stimuli kā zinātkāre, vēlme sasniegt, gandarījums par paveikto.