MĒS

Biedrība IDEA savu stāstu uzsāka 2007.gadā Zemgales pusē Platones pagastā kā jauniešu organizācija, rūpējoties par jauniešu iesaisti vietējās vides veidošanā. Pirmos desmit darbības gadus organizāciju raksturo jauniešu līdzdalība, neformālā izglītība, vides labiekārtošana.

Šodien biedrība IDEA ir ieņēmusi vietu neformālās izglītības lauciņā. Ikdienā īstenojam dažādas aktivitātes kopienas labbūtības veidošanā - meistarklases, semināri, nometnes, mentora atbalsts, pasākumu scenārija izstrāde un moderēšana, radošās darbnīcas, u.c.

VĒRTĪBAS

Mūsu organizācijas vērtības ir cilvēciskums, sadarbība, atbildība, patiesums un Daba.  Vērtības, kas caurvij komandu un katru no mums.

KOMANDA

Organizāciju veido cilvēki, kas kopīgu aicinājumu vadīti piedalās IDEA koptelpas veidošanā.  Esam pašvirzītas mācīšanās vēstneši un mums rūp cilvēka emocionāla, intelektuāla un fiziska attīstība. 

Kristīne Kode

organizācijas vadītāja


Lauma Gulbe

satura veidotāja

Līva Kaunese

atbalsta persona

Dace Vīpule-Kuļika

projektu vadītāja